Schooltijden en kinderopvang

Wij hebben een zgn. continurooster. Dat houdt in, dat kinderen van 8.30u tot 14.30u aaneengesloten op school zijn. De stamgroepleiders lunchen in de middagpauze samen met de kinderen. Daartoe brengen alle kinderen een eigen lunchpakket mee naar school.

Op woensdag hebben alle kinderen van de onderbouw vrij.
De kinderen van de midden- en bovenbouw zijn dan op school van 8.30u tot 12.15u.

Naschoolse opvang is mogelijk tot 18.30u. 
Indien gewenst, is ook voorschoolse opvang mogelijk, vanaf 7.30u 's ochtends.

Vanaf januari 2018 is in het gebouw van de Keg ook dagelijks de buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal aanwezig. De PSZ en de  Buitenschoolse Opvang (BSO) wordt verzorgd door het Nest met wie wij samenwerken. Indien u belangstelling hebt voor voorschoolse opvang en/of naschoolse opvang kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor meer informatie via: info@kinderwereld.nl of  T:  0478- 586498  M:  06-30630394

Spring verzorgt de naschoolse opvang  in  het wijkcentrum 'T Schöpke. 

Meer informatie over kinderopvang in Venray? Klik hier.