Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat aan het begin van het schooljaar 2018-2019 uit 6 leden: 
3 ouders:
Masja van der Sanden (voorzitter), Simone Martens en Hanneke Conjaerts.
en
3 teamleden:
Brigitte Breedveld en Simone van Rhee. 1 teamlid zal nog toegevoegd worden.

De MR heeft overleg met de directie over allerlei beleidsmatige zaken die verband houden met de school. Ook wordt de MR gevraagd om advies of instemming met voorgenomen besluiten van het bestuur of directie. Op die manier kan de MR invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De rechten en bevoegdheden van de MR zijn in de wet geregeld.

De MR komt doorgaans 10x per jaar bij elkaar. 

Mocht u de notulen van de laatste vergadering willen inzien, dan kunt u die hier lezen.

De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om deze eens bij te wonen. Wel zouden we het fijn vinden als u ons daarvan even op de hoogte stelt via het contactformulier.

In het
jaarverslag over het schooljaar 2018-2019 krijgt u een indruk van de onderwerpen waar de MR zich in dat schooljaar mee bezig hield. Het jaarverslag 2019-2020 volgt na de jaarvergadering.

Voor alle informatie over de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad voor heel SPOV) verwijzen we u naar de website van SPOVenray.