Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat aan het begin van het schooljaar 2016-2017 uit 6 leden: 
3 ouders:
Masja van der Sanden (voorzitter), Simone Martens en Hanneke Conjaerts.
en
3 teamleden:
Brigitte Breedveld, Inge Schröders en Yvonne Hebben

De MR heeft overleg met de directie over allerlei beleidsmatige zaken die verband houden met de school. Ook wordt de MR gevraagd om advies of instemming met voorgenomen besluiten van het bestuur of directie. Op die manier kan de MR invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De rechten en bevoegdheden van de MR zijn in de wet geregeld.

De MR komt doorgaans 10x per jaar bij elkaar. 
De laatste reguliere vergadering van de MR was op in juni.
Het verslag van die vergadering kunt u binnenkort hier lezen.
De volgende vergadering is op donderdag 14 juni. Deze keer begint de vergadering om 18.00 uur.

Mocht u de notulen van de laatste vergadering willen inzien, dan kunt u die hier lezen.

De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om deze eens bij te wonen. Wel zouden we het fijn vinden als u ons daarvan even op de hoogte stelt via het contactformulier.

In het
jaarverslag over het schooljaar 2016-2017 krijgt u een indruk van de onderwerpen waar de MR zich in dat schooljaar mee bezig hield. 

Voor alle informatie over de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad voor heel SPOV) verwijzen we u naar de website van SPOVenray.