Openbare Jenaplanschool De Keg Venray

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat aan het begin van het schooljaar 2020-2021 uit 6 leden: 
3 ouders:
Masja van der Sanden (voorzitter), Hanneke Conjaerts en Egon Jenniskens
3 teamleden:
Brigitte Breedveld, Simone van Rhee en Thea Kupers (wordt tijdelijk vervangen door Inge Schröders)

De MR heeft overleg met de directie over allerlei beleidsmatige zaken die verband houden met de school. Ook wordt de MR gevraagd om advies of instemming met voorgenomen besluiten van het bestuur of directie. Op die manier kan de MR invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De rechten en bevoegdheden van de MR zijn in de wet geregeld.

De MR komt doorgaans 10x per jaar bij elkaar. 

Mocht u de notulen van de laatste vergadering willen inzien, dan kunt u die opvragen via mr@dekeg.nl

De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om deze eens bij te wonen. Wel zouden we het fijn vinden als u ons daarvan even op de hoogte stelt via bovenstaand mailadres.

In het 
jaarverslag over het schooljaar 2018-2019 krijgt u een indruk van de onderwerpen waar de MR zich in dat schooljaar mee bezig hield. Het jaarverslag 2019-2020 volgt na de jaarvergadering.

Voor alle informatie over de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad voor heel SPOV) verwijzen we u naar de website van SPOVenray.