Ouderbijdrage

We willen het onderwijs aan de kinderen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Omdat we met ons jenaplanonderwijs meer willen dan de standaard die door de wet wordt bepaald, hebben we automatisch met meer kosten te maken.
Daarom hebben we het schoolfonds opgericht, waarin de ouderbijdragen worden ondergebracht. Tijdens de jaarvergadering van 9 november 2016 werd de ouderbijdrage opnieuw (ongewijzigd) vastgesteld. Deze bijdragen zijn op basis van vrijwilligheid, maar omdat alle kinderen profiteren van de inzet van deze gelden, hopen we dat alle ouders hieraan meedoen.
Hoe dit precies is georganiseerd en wat de kosten zijn, leest u in de
ouderbrief