Ouderbijdrage

We willen het onderwijs aan de kinderen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Omdat we met ons jenaplanonderwijs meer willen dan de standaard die door de wet wordt bepaald, hebben we automatisch met meer kosten te maken.
Daarom hebben we het schoolfonds opgericht, waarin de ouderbijdragen worden ondergebracht.


De oudervereniging en de activiteiten die zij organiseert worden bekostigd uit de ouderbijdrage.
Voor het schooljaar 2018-2019 is dit:
- 1 kind 29,- ; 2 kinderen 58,- ; 3 kinderen 77,- ; 4 kinderen 96,-.
Tijdens de jaarvergadering in oktober wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld.
De actuele bedragen kunt u altijd raadplegen op onze website.
Voor kinderen die pas gedurende het schooljaar De Keg gaan bezoeken wordt een evenredige bijdrage berekend. In het begin van het schooljaar ontvangt u een betalingsverzoek, waarna u het bedrag kunt overmaken op de rekening van de ouderraad.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Mocht het betalen daarvan om welke reden dan ook moeilijk zijn voor u, dan kunt u dat altijd bespreekbaar maken.

Hoe dit precies is georganiseerd en wat de kosten zijn, leest u in de ouderbrief
Op dit moment zijn de bedragen  voor het scholjaar 2018-2019 nog niet officieel bekend.
In de jaarvergadering OR wordt dit bekend gemaakt.
De brief van de ouderbijdrage 2018/2019 wordt op de website geplaatst na de jaarvergadering in oktober.