Peuterspeelzaal

Vanaf januari 2018 is in De Keg is ook een peuterspeelzaal gevestigd: Het Nest

De peuterspeelzaal werkt volgens een pedagogisch plan aan een optimale start voor ieder kind. Gekwalificeerde leidsters zorgen ervoor dat uw kind zich geborgen en veilig voelt. Zij verzorgen een groot aanbod aan leuke, uitdagende activiteiten, afgestemd op de behoeften en ontwikkeling van kinderen in de peuterleeftijd.

Alle leidsters hebben, naast hun pedagogische opleiding, een extra (3 jarige) opleiding gevolgd die erop is gericht om kinderen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling.

Kinderen komen om te spelen in de peuterspeelzaal. Tijdens dit spel worden kinderen telkens een stapje verder uitgedaagd. De peuterspeelzaal is een heel goede voorbereiding op de basisschool. Peuters worden, indien nodig, extra ondersteund en intensief begeleid.

Een kansrijke start op de basisschool is erg belangrijk, De peuterspeelzalen werken samen met de onderbouw van de basisscholen zodat de overgang voor 4-jarigen naadloos kan verlopen.

Ouders doen mee. Dat kan bij allerlei activiteiten of in de oudercommissie. Als ouders vragen hebben over de ontwikkeling of opvoeding van hun kind gaan wij met ze in gesprek en helpen u verder.  Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage.

U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen, liefst na een telefonische afspraak.
PSZ Het Nest in de Keg  tel. Nr. 06-30630394

Stichting Peuterspeelzalen Venray
Postbus 234, 5800 AE Venray
e-mail: peuterspeelzalen@kinderwereldvenray.nl
website: www.peuterspeelzalenvenray.nl