Aanmelden

Centrale aanmelding
Alle scholen in Venray hebben  een centrale aanmelddatum.  Op deze dag moeten de kinderen die in het daarop volgende schooljaar de school zullen bezoeken, worden aangemeld.
In het schooljaar 2018-2019  is de centrale aanmelding gepland op 28 januari 2019.


Informatieavonden en Open Dagen
Om een goede keus te kunnen maken, organiseren wij voor nieuwe ouders/verzorgers een informatieavond op dinsdag 15 januari  2019 van 20.00-21.15.
Dit schooljaar houden wij ook open inloopochtenden.  Op die manier kunnen ouders/verzorgers de Keg "in bedrijf" komen bezoeken.

Voor nieuwe ouders is de inloopochtend op:
-Donderdag 10 januari vanaf 9.00

Voor de huidige ouders van de Keg is de inloopochtend op;
-Maandag  15 aprilKunt u niet tijdens de inloopochtend en wilt u graag een aparte afspraak maken voor informatie over onze school of een bezoekje?
Bel de school, of laat het gerust even weten via het contactformulier. Graag tot ziens!
 

Tussentijdse aanmelding
Er kan altijd een reden zijn, dat een kind in de loop van een schooljaar wordt aangemeld. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur, Sylvia de Nijs. Ook als u een oriënterend gesprek wilt hebben.

U kunt vóór de aanmelding ons aanmeldformulier downloaden en al (gedeeltelijk) invullen en meebrengen bij de aanmelding. De gearceerde vakken vullen we samen in tijdens het aanmeldingsgesprek en mocht u andere vragen niet goed kunnen beantwoorden, dan kunt u dat natuurlijk ook laten wachten tot het gesprek.

U bent altijd welkom om eens een kijkje te komen nemen op onze school, om kennis te maken met ons jenaplanonderwijs.
We willen daarbij geen "opgepoetste situatie" creëren, maar u rondleiden op een alledaagse Kegse schooldag. Bovendien is er volop informatie te verkrijgen: rechtstreeks in een persoonlijk contact, maar ook om mee te nemen.
Bel gerust voor een afspraak. U kunt daarvoor ook het contactformulier gebruiken.

Aangemeld: en dan?
Enkele weken voordat uw kind De Keg gaat bezoeken, neemt de stamgroepleider contact met u op om afspraken te maken. Daarbij wordt o.a. afgesproken op welk moment uw kind alvast kan komen wennen.
Gaat het om een plaatsing in een onderbouwgroep, dan stellen wij altijd voor om hiervoor enkele ochtenden af te spreken.