Passend Onderwijs

Op 01 augustus 2014 trad de wetswijziging Passend Onderwijs in werking. Schoolbesturen kregen de “Zorgplicht”, met de middelen en de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs.
Het belangrijkste doel is om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden.

In onze schoolgids en in een speciale bijlage beschrijven we wat dit op onze school inhoudt. 

Plan Veltum
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 28 juni bijna 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de locatie Veltum. Daarmee ontstaat ruimte voor SBO Focus en een aantal kinderen uit het speciaal onderwijs (die nu nog in het schoolgebouw in Geijsteren zitten) om naast PSZ De Mierenhoop, Bs. Coninxhof en OJBS De Keg in hetzelfde gebouw te komen. In het kader van Passend Onderwijs kunnen we dan samen meer gaan betekenen voor de kinderen.
Daarbij blijft onze school gewoon De Keg als zelfstandige jenaplanschool. Net zoals dat nu is, naast Bs. Coninxhof.
Uitvoerige en altijd geactualiseerde informatie leest u op de pagina Plan Veltum