Veelzijdig onderwijs onder één dak?

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 28 juni bijna 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de locatie Veltum. Daarmee ontstaat ruimte voor SBO Focus en een aantal kinderen uit het speciaal onderwijs (die nu nog in het schoolgebouw in Geijsteren zitten) om naast PSZ De Mierenhoop, Bs. Coninxhof en OJBS De Keg in hetzelfde gebouw te komen. Daarbij blijft onze school gewoon De Keg als zelfstandige  en autonome jenaplanschool. Om aan te geven waarover we spreken, is vooralsnog de werknaam "Plan Veltum" gekozen voor deze samenwerking.
 
Wij kunnen nu gaan uitzien naar vernieuwing en verbetering van ons schoolgebouw. Er zal immers flink verbouwd en gerenoveerd worden waardoor de scholen, met behoud van de eigen identiteit en zelfstandigheid,  daarin gehuisvest kunnen worden. Maar vooral willen we straks, onder één dak, samenwerken met meerdere partners. We kunnen dan - in het belang van onze kinderen - kennis en expertise gaan uitwisselen op het gebied van passend onderwijs. Alle kinderen kunnen hiervan profiteren.

Wij willen U wijzen op de website  www.samenopwegnaar.nl
Op deze website vindt u alle informatie over de toekomstige Talentencampus / Plan Veltum zoals; nieuws, planning, proces, gedachtegoed en partners.
Wilt u weten wat de laatste ontwikkelingen zijn, breng dan regelmatig een bezoek aan deze site.
 
Uiteraard zijn wij ook bereid om hierover met u in gesprek te gaan.  Mocht u graag een afspraak daarvoor maken, laat dat dan even weten via ons contactformulier.