Veelzijdig onderwijs onder één dak?

Brief aan de ouders d.d. 11 juli 2017: klik hier

Brief aan de ouders d.d. 10 maart 2016: klik hier
Brief College van Bestuur d.d. 10 maart 2016: klik hier
Vragen en antwoorden: klik hier
Filmpje met uitleg over mogelijke samenwerking: klik hier

Algemeen   

Eerdere onderzoeken naar geschikte (nieuwe) locaties hebben niet geleid tot de keuze van een daarvan. Als vervolg daarop is gekeken op welke bestaande locatie alle beoogde partners trecht zouden kunnen. Dat is mogelijk in Veltum, waar we onder één dak met meerdere partners zoveel mogelijk kunnen betekenen voor de kinderen. 
De oude opzet van de Talentencampus wordt daarmee verlaten en vanuit een nieuwe visie wordt gewerkt aan passend onderwijs. We zijn daar als Keg vanuit onze jenaplan uitgangspunten heel blij mee! Lees daarvoor onze toelichting en de brief van het College van Bestuur d.d. 10 maart 2016.

Inmiddels (juli 2016) worden die plannen steeds concreter. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 28 juni bijna 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de locatie Veltum. Daarmee ontstaat ruimte voor SBO Focus en een aantal kinderen uit het speciaal onderwijs (die nu nog in het schoolgebouw in Geijsteren zitten) om naast PSZ De Mierenhoop, Bs. Coninxhof en OJBS De Keg in hetzelfde gebouw te komen. Daarbij blijft onze school gewoon De Keg als zelfstandige jenaplanschool. Net zoals dat nu is, naast Bs. Coninxhof.
Om aan te geven waarover we spreken, is vooralsnog de werknaam "Plan Veltum" gekozen voor deze samenwerking.
 
Wij kunnen nu gaan uitzien naar vernieuwing en verbetering van ons schoolgebouw. Er zal immers flink verbouwd en gerenoveerd worden waardoor de scholen, met behoud van de eigen identiteit en zelfstandigheid,  daarin gehuisvest kunnen worden. Maar vooral willen we straks, onder één dak, samenwerken met meerdere partners. We kunnen dan - in het belang van onze kinderen - kennis en expertise gaan uitwisselen op het gebied van passend onderwijs. Alle kinderen kunnen hiervan profiteren.
Over de uitwerking van het raadsvoorstel wil de gemeenteraad aan het eind van dit kalenderjaar een besluit nemen. Daarvoor is onder meer een huisvestingsplan en een verkeersplan voor Veltum nodig. De raad hecht bovendien veel waarde aan de instemmingsprocedure van de MR-en van de betrokken scholen.

Het schoolbestuur zal de MR om instemming vragen conform het MR-reglement artikel 24, lid j. Vanwege de zomervakantie gaat het medezeggenschapstraject in per 5 september.

Inmiddels hebben we de vragen die tot nu toe door teams en MR'en gesteld werden over dit proces, gebundeld en voorzien van antwoorden. Waarschijnlijk worden daarmee ook al veel vragen van u beantwoord.
Uiteraard zijn wij ook bereid om hierover met u in gesprek te gaan.  Mocht u graag een afspraak daarvoor maken, laat dat dan even weten via ons contactformulier.

Natuurlijk gaan we u bij elke volgende stap uitgebreid informeren. Dat zal gebeuren via het Kegjournaal en deze website, maar ook op de website van SPOV kunt u terecht voor informatie en het stellen van vragen.