Openbare Jenaplanschool De Keg Venray

Aanmelden

Centrale aanmelding

Alle scholen in Venray hebben  een centrale aanmelddatum.  Op deze dag moeten de kinderen die in het daarop volgende schooljaar de school zullen bezoeken, worden aangemeld.
In het schooljaar 2019-2020  is de centrale aanmelding gepland op 25 januari 2021.

Informatieavonden en Open Dagen
Om een goede keus te kunnen maken, organiseren wij voor nieuwe ouders/verzorgers een informatieavond. 
Dit schooljaar houden wij ook open inloopochtenden, voor nieuwe ouders en ook voor huidige ouders van De Keg. Op die manier kunnen ouders/verzorgers de Keg "in bedrijf" komen bezoeken.
Deze data worden nog bekend gemaakt.

Kunt u niet tijdens de inloopochtend en wilt u graag een aparte afspraak maken voor informatie over onze school of een bezoekje?
Bel de school, of laat het gerust even weten via info@dekeg.nl. Graag tot ziens!


Tussentijdse aanmelding
Er kan altijd een reden zijn, dat een kind in de loop van een schooljaar wordt aangemeld. U kunt daarvoor een afspraak maken via info@dekeg.nl. Dit kan ook als u een oriënterend gesprek wilt hebben.

U kunt vóór de aanmelding ons aanmeldformulier downloaden en al zoveel mogelijk invullen en meebrengen bij de aanmelding. Dit formulier  bestaat uit twee delen. Klik hier voor aanmeldformulier deel 1. Klik hier voor aanmeldformulier deel 2.
Mocht u hier vragen over hebben, kunt u deze natuurlijk stellen in het gesprek. 

U bent altijd welkom om eens een kijkje te komen nemen op onze school. Om kennis te maken met ons jenaplanonderwijs en u rond te leiden op een alledaagse Kegse schooldag. Bovendien is er volop informatie te verkrijgen: rechtstreeks in een persoonlijk contact, maar ook om mee te nemen.
Bel gerust voor een afspraak of via info@dekeg.nl.

Aangemeld: en dan?
Enkele weken voordat uw kind De Keg gaat bezoeken, neemt de stamgroepleider contact met u op om afspraken te maken. Daarbij wordt o.a. afgesproken op welk moment uw kind alvast kan komen wennen.
Gaat het om een plaatsing in een onderbouwgroep, dan stellen wij altijd voor om hiervoor enkele ochtenden af te spreken.