Algemeen

Onze school is een openbare school en maakt onderdeel uit van SPOVenray.
Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongsaf aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Een openbare school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Het heeft daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen: NIET APART MAAR SAMEN.

Voor meer informatie over openbaar onderwijs verwijzen wij naar de site van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO): www.voo.nl . Ook kunt u hier een kort animatiefilmpje bekijken.

Onze school is ook een jenaplanschool: een leef- en werkgemeenschap van ouders, kinderen en leerkrachten.
In ons land hebben we meer dan 220 jenaplanscholen. Deze scholen zijn lid van de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV) en hebben allemaal dezelfde basisprincipes aanvaard. Deze principes vormen de leidraad voor de schoolontwikkeling en zijn ook opgenomen in het Koersplan, waarin u onze beleidsvoornemens vindt voor de periode 2015-2019. 

Iedere jenaplanschool is verschillend. De uitgangspunten zijn weliswaar hetzelfde, maar elke school vult dit op haar eigen manier in. Iedere school is immers anders: groot of klein, wijk- of streekschool, stads- of dorpsschool. De kinderen komen uit andere gezinnen, de kwaliteiten van het team zijn verschillend, de ouderbetrokkenheid is anders, elke schoolomgeving biedt andere mogelijkheden, enz. Toch werkt iedere jenaplanschool continu vanuit de vastgestelde basisprincipes.

Wij hebben heel doelbewust gekozen voor een specifieke aanpak van de sociaal-emotionele vorming.  Deze aanpak heeft de naam GoedvoorMekaar gekregen.

Als u meer wilt lezen over jenaplanonderwijs, klik dan op deze link: www.jenaplan.nl en www.jenaplan.nu
De meest gestelde vragen over jenaplanonderwijs vindt u hier.