Openbare Jenaplanschool De Keg Venray

 
Schooltijden 

Wij hebben een continurooster. Dat houdt in, dat kinderen gedurende de hele schooldag op school zijn. De stamgroepleiders lunchen in de middagpauze samen met de kinderen. 
 
Maandag 08.30-14.30  
Dinsdag  08.30-14.30  
Woensdag  08.30-12.15 Alle kinderen van de onderbouw hebben op woensdag vrij.
Donderdag  08.30-14.30  
Vrijdag 08.30-14.30  

Naschoolse opvang is mogelijk tot 18.30u. 
Indien gewenst, is ook voorschoolse opvang mogelijk, vanaf 7.00u 's ochtends.
Zie verder bij Kinderopvang.

Vakanties en vrije dagen 2020-2021
Het schooljaar 2020-2021 begint op maandag 24 augustus 2020 en de zomervakantie van 2021 begint op vrijdagmiddag 23 juli 2021.

Vakantierooster
 
Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 15-02-2021 t/m 19-02-2021
Tweede Paasdag 05-04-2021 
Koningsdag 27-04-2021
Meivakantie 03-05-2021 t/m 14-05-2021
Tweede Pinksterdag 24-05-2021
Zomervakantie 26-07-2021 t/m 03-09-2021
 
Studiedagen    
Woensdag 14 oktober 2020  
Woensdag
Vrijdag
25 november 2020
8 januari 2020
 
Woensdag 3 februari 2021  
Maandag 1 maart 2021  
Vrijdag 2 april 2021  
Vrijdag 21 mei 2021  
Woensdag 2 juni 2021  
Maandag 14 juni 2021