Schooltijden en kinderopvang

Wij hebben een zgn. continurooster. Dat houdt in, dat kinderen van 8.30u tot 14.30u aaneengesloten op school zijn. De stamgroepleiders lunchen in de middagpauze samen met de kinderen. Daartoe brengen alle kinderen een eigen lunchpakket mee naar school.

Op woensdag hebben alle kinderen van de onderbouw vrij.
De kinderen van de midden- en bovenbouw zijn dan op school van 8.30u tot 12.15u.

Naschoolse opvang is mogelijk tot 18.30u. De jongste kinderen blijven dan op school, de oudere kinderen worden met taxi's naar een BSO-locatie gebracht.
Indien gewenst, is ook voorschoolse opvang mogelijk, vanaf 7.30u 's ochtends.

De Buitenschoolse Opvang (BSO) verzorgen wij niet zelf. We werken daarin samen met kinderopvangorganisaties die daarin gespecialiseerd zijn.
Spring verzorgt de naschoolse opvang in ons gebouw en biedt ook opvang aan op de andere locaties in Venray. Voor alle informatie en aanmelding kunt u zich het beste tot hen wenden.

Meer informatie over kinderopvang in Venray? Klik hier.