Samenstelling OR

Tot de jaarvergadering op 3 oktober 2018 bestaat de ouderraad uit de volgende leden.

F. Jansen (voorzitter)
Gijs Platzbeecker (secretaris)
Martine Litjens (penningmeester)
Daarnaast de volgende leden:               
Antoinette Broens
Marjolein Vollebregt
Marc Voigt
Marcel van Bommel 
Jolanda Minne
 
M.i.v. 3 oktober 2018 zijn aftredend en niet herkiesbaar:
Gijs Platzbeecker (secretaris)
Martine Litjens (penningmeester)
Antoinette Broens
Jolanda Minne

Als vertegenwoordiger van het team neemt May Scheers deel aan de vergaderingen.

U kunt de ouderraad bereiken via   ouderraad@dekeg.nl