Volgende OR-vergadering

De vergaderingen vinden in principe altijd plaats op de eerste woensdag van de maand. Een enkele keer wijkt dit af.

De vergaderingen in het schooljaar 2016-2017 vinden plaats op onderstaande data:
05-10-2016
09-11-2016 (jaarvergadering)
07-12-2016
01-02-2017
08-03-2017
05-04-2017
07-06-2017


De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. U bent dus van harte welkom.
We zouden het wel fijn vinden, als u even laat weten dat u komt. Dat kan via ouderraad@dekeg.nl of via het contactformulier van deze website.